Loading...

Breakfast

Veg

(7.30AM to 10 AM)

 ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 1 ಘಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು.

Tooltip content

(Veg)

Dinner

(12PM to 3PM)/(7PM-10PM)

Non-Veg

Dinner

(12PM to 3PM)/(7PM-10PM)

Non-Veg Specials

Dinner

(12PM to 3PM)/(7PM-10PM)

Combo Offers

(12PM to 3PM)/(7PM-10PM)

ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಹಾರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Tooltip content

ನಿಗದಿತ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ 1 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ( ಕನಿಷ್ಠ 10 ಜನಕ್ಕೆ ) ಆರ್ಡರ್ ನೀಡಿದರೆ ಕೇಟರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ( 5 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ).

Tooltip content

order online

Hours 7 AM/10PM

Speciality

We have separate Kitchen for Veg and Non-veg Sections

free delivery

3km range of City Limits

© -2020-21 ALL Rights reserved forTasteMining